Versenyszabályzat

 1. A versenyre jelentkezhet minden olyan 5-25 év közötti gyermek, illetve fiatal, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik.
 2. A verseny helyszíne és időpontja:
 • Helyszíne: Tisza Dokk Jacht Klub , Szeged Huszár Mátyás rakpart
 • Időpontja: 2017. augusztus 21-22
A verseny mindenkori időpontját és helyszínét a versenyt rendező Gyerekek a Gyerekekért Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) a verseny honlapján, facebook oldalán, valamint a versenykiírásban közzéteszi. A verseny tervezett időtartama a versenyre jelentkezők számától változhat. Amennyiben változás történik, arról az alapítvány minden résztvevőt a verseny időpontja előtt 30 nappal e-mailben tájékoztat. A versenyre készül egy tájékoztató forgatókönyv tervezet. A végleges forgatókönyv a verseny honlapján és facebook oldalán kerül kihirdetésre a versenykiírásban szereplő időpontban.
  3. Jelentkezés: A verseny elődöntőből és döntőből áll. Az elődöntő személyes megjelenést nem igényel, on-line zajlik.
  1. Az elődöntőn történő részvétel feltétele:
  • a hiánytalanul kitöltött, aláírt és a megadott e-mailcímre beküldött „Nevezési lap”
  • max. 1 perc hosszúságú magyar nyelvű saját előadású dal elküldése a megadott e-mail címre
  • A dal előadásmódja: a’capella
  Az elődöntőnek nincs részvételi díja, vagyis a nevezési díjat csak annak kell fizetni, akit e-mailben értesítünk a döntőbe jutásról!!!
  1. A döntőn történő részvétel feltétele:
  • értesítés e-mailben a döntőbe jutásról
  • a nevezési díj határidőig történő beérkezése
  A nevezési díj összegével az alapítvány alapító okiratában megjelölt gyerekeknek szervezett kulturális céljait támogatja. A befizetést követően a nevezési díjat csak betegség esetén, orvosi igazolás bemutatását követően tudjuk visszautalni! Befizetési számlaszám: Gyerekek a Gyerekekért Alapítvány  , OTP Bank: 11735005-26037121-00000000
  • a verseny helyszínén történő REGISZTRÁCIÓ a forgatókönyvben megadott időpontban
  A regisztrációhoz a  14 éven felüli versenyzőknek szükséges a személyazonosító igazolvány vagy diákigazolvány bemutatása, illetve 14 éven aluli versenyzők esetén diákigazolvány bemutatása. Akinek nincs még semmilyen azonosításra alkalmas kártyája, azt a szülő igazolja.
  1. Verseny:
  A/ Kategóriák
  1. Korosztályok:
  • 5-7 év – a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 5. életévet, de nem töltötte be a 8. életévet
  • 8-10 év - a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 8. életévet, de  nem töltötte be a 11. életévet
  • 11-12 év- a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 11. életévet, de nem töltötte be a 13. életévet
  • 13-14 év- a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 13. életévet, de nem töltötte be a 15. életévet
  • 15-17 év- a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 15. életévet, de nem töltötte be a 18. életévet
  • 18-25 év- a jelentkező a verseny első napját megelőzően betöltötte az 18. életévet, de nem töltötte be a 26. életévet
  A korosztályos besorolás a verseny első napjának  időpontját veszi alapul! Abban az esetben , ha a jelentkezők létszáma valamelyik korosztályban nem éri el a 6 főt, a rendezvényt szervező alapítvány dönthet a korosztályi összevonásról azzal a feltétellel, hogy az összevonás csak az alatta vagy felette levő következő korosztállyal történhet.
  1. Zenei kategóriák:
  • Pop
  • Musical
  • Jazz
  Zenei kategória csak korosztályos összevonással történhet, a zenei kategóriák egymással nem vonhatók össze (pl. pop és jazz nem vonható össze stb.)
  1. Jelentkezni és versenyezni csak a megadott korosztályos kategóriák szerint lehet, kivétel képeznek az IV/A/ 1;2 pontban leírtak.

  B/ Versenydal:

  A jelentkező zenei stílusonként 1 dallal vehet részt a versenyen. A versenydal időtartama max. 4 perc lehet. Az előírtnál hosszabb dal megszakításra kerül! A zenei alapot MP3 formátumban kell elküldeni az info@goldenvoicehungary.hu  e-mail címre , valamint pendrive-on kérjük elhozni biztosíték képpen. Az alap csak vokált tartalmazhat! Az ettől eltérő zenei alap észlelése esetén a zsűri a versenyzőt azonnal kizárja a versenyből!
   C/ Az értékelés
  A zsűri: 7 tagú felnőtt szakmai zsűri és 3-5 tagú gyermek szakmai zsűri Az értékelés szempontjai:
  • Hang és hangzás tisztaság
  • Ritmus és tempó
  • Az előadó milyen mértékben képes visszatükrözni a dal hangulatát, jelentését, mondanivalóját
  • Színpadi előadás / megjelenés és szórakoztatási élmény
  Az értékelés szempontjait figyelembe véve a felnőtt 7 tagú szakmai zsűri tagonként maximum 20 pontot adhat a produkcióra, vagyis az elérhető maximális pontszám: 140 pont.  A gyermek szakmai zsűri külön pontoz, 15 pontot adhatnak tagonként a produkcióra, amely pontok nem adódnak össze a felnőtt pontozók által adott pontokkal, külön díjazással zárul.
   Pontazonosság esetén a zsűri elnökének döntési joga van, amely során + 5 pontot jogosult adni az általa jobbnak ítélt versenyzőnek!!! A döntése teljes jogú, ellene reklamációt nem fogadunk el. A zsűri által adott összpontszám a díjátadást követően a helyszínen kifüggesztésre kerül, megtekinthető.
   D/ Díjazás:
  Minden megrendezésre kerülő zenei kategória korosztályonként I – II – III. helyezettje kerül díjazásra, a díjazás a kiírásban szereplő díjak átadásával történik. A támogatók felajánlása alapján különdíjak is lehetnek, ezek száma és megnevezése  a felajánlást követően, a zsűri által  a díjátadást megelőző pontozói megbeszélésen kerül meghatározásra.
   A versenynek két fődíja van:
  • az 5-14 éves korú összes versenyző közül kerül ki a JUNIOR GRAND PRIX DÍJ
  Ennek a díjnak a nyertese az a versenyző lehet,aki a gyermek szakmai zsűri pontozása alapján a legtöbb pontot érte el, díjazása kiemelt. Pontazonosság esetén a zsűri elnöke dönt a díj nyerteséről, ellene reklamációt nem fogadunk el.
  • a 15-25 éves korú összes versenyző közül kerül ki a GRAND PRIX DÍJ
  Ennek a díjnak a nyertese az a versenyző lehet, aki a felnőtt szakmai zsűri pontozása alapján a legtöbb pontot érte el, díjazása kiemelt. Pontazonosság esetén a zsűri elnöke +10 pont adásával dönt a díj nyerteséről. A döntés ellen reklamációt nem fogadunk el! A díjátadáson a részvétel ajánlott, mert a díjazott a díj átvételére csak a díjátadás időpontjában jogosult, annak másik időpontban történő átadását, vagy a díjazotthoz való eljuttatását a szervező nem vállalja.
  1. Adatvédelem
  A nevezési lapon megadott adatokat az adatvédelmi törvény értelmében a rendezvény szervezője harmadik félnek  nem adja ki.
  1. Záró rendelkezések
  A versenyen a résztvevőkről és a megjelentekről a rendezvény szervezője által készült fényképfelvételek valamint a kép- és hangfelvétel a Gyerekek a Gyerekekért Alapítvány tulajdonát képezik, annak nyilvánossá tételéhez, reklámcélra történő felhasználásához, médiában történő megjelentetéséhez és közösségi oldalakon történő megjelentetéséhez a nagykorú jelentkező esetén a  nagykorú a nevezési lap aláírásával hozzájárul, valamint kiskorú jelentkező esetén a szülő/gondviselő a nevezési lap aláírásával hozzájárul. Ez a hozzájárulás kizárja a jogsértést. A versenyen mások által készített fényképfelvételek, valamint kép-és hanganyagok megjelentetése a rajta látható személy beleegyezése nélkül jogi következményekkel járhat, amely következményért a versenyt szervező alapítvány nem vállal felelősséget. A szervező a változtatás jogát fenntartja!